postery

Organizatorzy konferencji zapraszają do aktywnego udziału w sesji posterowej i zgłaszania prezentacji.


 Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cyfrowaprzeszlosc@uksw.edu.pl z tytułem POSTER wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym oraz tytułem i abstraktem posteru (w języku polskim i angielskim).


Ws. dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy: cyfrowaprzeszlosc@uksw.edu.pl


Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w sesji posterowej upływa 17 października 2010 r.

Kopię cyfrową posteru prosimy nadesłać do 02 listopada 2010 r.

 Zasady przygotowania posteru:

1. Zalecane wymiary planszy posterowej - format A0 (810 mm x 1188 mm)

2. Układ posteru: pionowy (krótszy bok stanowi podstawę)

3. Poster powinnien być przygotowany formie elektornicznej (kopia cyfrowa w formacie: pdf, jpeg lub prezentacja Powerpoint) oraz drukowanej (organizatorzy konferencji nie drukują posterów)

4. Części składowe posteru:
- tytuł posteru,
- imię i nazwisko autora (autorów) wraz z afiliacją oraz adresem mailowym,
- słowa klucze,
- podstawowe informacje o prezentowanym projekcie,
- opis metodyki badawczej,
- opis wyników,
- wnioski oraz podsumowanie.

 

Przyjmowane zgłoszenia zostaną poddane ocenie merytorycznej przez Komitet Naukowy, a następnie zakwalifikowane wystąpienia zostaną włączone ostatecznie do programu konferencji.

 

Formularz zgłoszeniowy [poniżej]: