Z OTCHŁANI WIEKÓW


Czasopismo „Z otchłani wieków” powstało w 1926 roku, a jego pomysłodawcą i twórcą był Profesor Józef Kostrzewski. Aktualnie, od 1999 roku jest organem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Wydaje je Oddział w Warszawie SNAP. Ukazuje się w zależności od możliwości finansowych.
ZOW stawia sobie za cel systematyczne popularyzowanie wyników badań naukowych w zakresie archeologii i historii (głównie – kultury materialnej), szerzenie idei ochrony zabytków prehistorycznych i tworzenie klimatu dla rozumienia potrzeb ochrony dziedzictwa archeologicznego. Tematyka zeszytów ostatnich lat ukierunkowywana była dwutorowo – regionalnie i problemowo. Działania redakcji wspomagane są nie tylko przez Oddział w Warszawie SNAP. Merytorycznej pomocy udzielają systematycznie również członkowie innych oddziałów.


http://www.snap.org.pl/z-otchlani-wiekow