Kontakt

Sektretariat konferencji:


Jan Nowacki


Instytut Archeologii


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńśkiego


Ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23 01-938 Warszawa


http://www.archeologia.uksw.edu.pl


E-mail konferencji:  cyfrowaprzeszlosc@uksw.edu.pl


Tel. (22) 569 68 27


Sekretariat czynny w dniach:


poniedziałek 11.15 – 15.00,


wtorek 11.15 – 16.45


środa 11.15 – 16.45


piątek 9.00 – 13.15


 


Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:


Dr Rafał Zapłata


Instytut Archeologii


Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńśkiego


Ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23 01-938 Warszawa


http://www.archeologia.uksw.edu.pl


E-mail konferencji:  cyfrowaprzeszlosc@uksw.edu.pl