Komitet organizacyjny

Małgorzata Napierkowska


(Centrum Systemów Informatycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)


 


Jan Nowacki


(Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)


 


Rafał Zapłata


(Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 


Koło Naukowe Studentów Archeologii


Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie