Oferta dla sponsorów

Organizatorzy konferencji zapraszają również do współpracy przedstawicieli sektora prywatnego, firmy, producentów, sprzedawców i dystrybutorów technologii cyfrowych oraz teleinformatycznych.


Celem konferencji jest m.in. stworzenie miejsca spotkań przedstawicieli dziedzin i dyscyplin, które wykazują zainteresowania wymianą informacji, doświadczeń oraz współpracą w zakresie zastosowania szeroko rozumianych nowych technologii. Cykliczne spotkania, pozwalają m.in. zapoznać się środowiskom naukowo-badawczym i konserwatorskim z ofertą producentów, dystrybutorów nowych technologii teleinformatycznych, a zarazem stwarzają szansę do dyskusji, przedstawienia oczekiwań i zapotrzebowania sektora związanego z ochroną dziedzictwa kulturowego, w odniesieniu do producentów i dystrybutorów technologii teleinformatycznych.


Propozycja udziału i sponsoringu konferencji