Program ramowy

PROGRAM RAMOWY


08 listopad 2010 r.

SESJA I
Sesja otwierająca

SESJA II
Standardy digitalizacji dziedzictwa kulturowego – zagadnienia ogólne

SESJA II
Interdyscyplinarne doświadczenia z digitalizacją i standaryzacją

Dyskusja podsumowująca

09 listopad 2010 r.

SESJA I
Standardy w praktyce – cz. I

SESJA II
Standardy w praktyce – cz. II

SESJA III
Międzynarodowe doświadczenia w zakresie digitalizacji i standaryzacji

Dyskusja podsumowująca

10 listopad 2010 r.

Sesja posterowa

Warsztaty towarzyszące

Panele dyskusyjne

Dyskusja podsumowująca konferencję