Komitet naukowy

Paulina Florjanowicz


(Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, Warszawa)


 


Agnieszka Jaskanis


(Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie)


 


Zbigniew Kobyliński


(Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)


 


Przemysław Urbańczyk


(Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa)


 


Paweł Waligóra


(Centrum Systemów Informatycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)


 


Rafał Zapłata


(Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)