Ważne terminy

01 lipca 2010 r. - uruchomienie oficjalnej strony konferencji


03 lipca 2010 r. - rozesłanie oficjalnych infomacji (droga mailowa) o konferencji


01 października 2010 r. -  nadsyłanie propozycji warsztatów towarzyszących konferencji


01 października 2010 r. - nadsyłanie zgłoszeń paneli dyskusyjnych


08 października 2010 r. - nadsyłanie zgłoszeń referatów


05 listopada 2010 r. - przyjmowanie zgłoszeń udziału w warsztatach towarzyszących konferencji


10 października 2010 r. - ogłoszenie ogólnego programu konferencji


02 listopada 2010 r. - rozesłanie drugiej informacji o konferencji


17 października 2010 r. - przyjmowanie zgłoszeń posterów


31 października 2010 r. - nadsyłanie ofert sponsoringu konferencji


21 pażdziernika 2010 r. - przyjmowanie abstraktów referatów, posterów oraz wystąpień w ramach paneli dyskusyjnych


28 października 2010 r. - ogłoszenie szczegółowego programu konferencji


05 listopada 2010 r. - przyjmowanie zgłoszeń uczestników konferencji (słuchaczy)


02 listopada 2010 r. - nadsyłanie ofert związanych z patronatem medialnym konferencji