ZAPROSZENIE

Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do udziału w konferencji naukowej z cyklu:

CYFROWA PRZESZŁOŚĆ

Temat tegorocznej konferencji:
 
"STANDARDY DIGITALIZACJI DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO"
Warszawa, 8-10 listopada 2010r
 
Mamy zaszczyt poinformować, że 8-10 listopada 2010 r. w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się konferencja z cyklu CYFROWA PRZESZŁOŚĆ, zatytułowana Standardy digitalizacji dziedzictwa archeologicznego.
 
II edycja konferencji stanowi realizację zaplanowanych cyklicznych spotkań skierowanych do przedstawicieli archeologii oraz dyscyplin zainteresowanychy tematyką digitalizacji dziedzictwa archeologicznego. Tegoroczna interdyscyplinarna  konferencja stanowi również platformę inicjującą spotkania przedstawicieli nauk o przeszłości, instytucji związanych z konserwacją i ochroną zabytków z przedstawicielami instytucji i firm związanych z technologiami cyfrowymi.
 
Celem tegorocznego spotkania jest przede wszystkim podjęcie dyskusji nad  standaryzacją digitalizacji dziedzictwa kulturowego, z położeniem nacisku na digitalizację dziedzictwa archeologicznego. Zamiarem organizatorów konferencji, jest kontynuacja  spotkań, których celem jest m.in. wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie stosowania nowych technologii w archeologii, prezentacja prowadzonych badań oraz wyników badań z zastosowaniem metod komputerowych. Ponadto celem konferencji jest tworzenie platformy do debaty nad ww. zagadnieniami oraz integracja środowiska archeologicznego w zakresie standaryzacji stosowania nowych technologii w pracach i badaniach archeologicznych.
 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej  konferencji.