Panele dyskusyjne

Organizatorzy konferencji zapraszają do zgłaszania oraz prowadzenia paneli dyskusyjnych podczas konferencji.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: cyfrowaprzeszlosc@uksw.edu.pl z tytułem PANEL DYSKUSYJNY wraz z załączonym formularzem zgłoszeniowym.


Ws. informacji szczegółowych i organizacycjnych prosimy o kontakt mailowy na powyższy adres.


Termin nadsyłania zgłoszeń dla prowadzących / organizatorów panel dyskusyjny upływa 01 października 2010 r.


Termin zgłszania udziału w panelu dyskusyjnym upływa 02 listopada 2010 r.


Przyjmowane zgłoszenia zostaną poddane ocenie merytorycznej przez Komitet Naukowy, a następnie zakwalifikowane wystąpienia zostaną włączone ostatecznie do programu konferencji.


Informujemy, że w związku z ograniczoną ilością miejsc w panelach dyskusyjnych o uczestnictwie w poszczególnych panelach decyduje kolejność zgłoszeń.


Szczegóły organizacyjne dotyczące paneli dyskusyjnych będą aktualizowane i podawane na bieżąco.


Panele dyskusyjne:


W PRZYGOTOWANIU


Formularz zgłoszeniowy:


1. Organizator panelu dyskusyjnego


PANEL_formularz_zgłoszeniowy_organizator_doc


PANEL_formularz_zgłoszeniowy_organizator_odt


PANEL_formularz_zgłoszeniowy_organizator_pdf


2. Uczestnik panelu dyskusyjnego


W PRZYGOTOWANIU