Warsztaty

Warsztaty szkoleniowe w formie wykładów i prezentacji


ESRI Polska
Prowadzący: mgr inż. Piotr Kaczmarek
1. Teledetekcja w archeologii
2. Rozwiązania ArcGIS w archeologii
3. Rozwiązania mobilne ESRI w archeologii

 

Scanning 3D oraz DIGITAL - CENTER
Prowadzący: mgr Gerard Wełniak, mgr Jacek Nowakowski
4. ZASTOSOWANIE 2D I 3D W ARCHEOLOGII ORAZ STANDARYZACJA DIGITALIZACJI DOKUMENTÓW

 

Szczegóły poniżej.

 


Organizatorzy konferencji zapraszają do zgłaszania oraz prowadzenie warsztatów towarzyszących konferencji.


 Zgłoszenia i propozycje prosimy nadsyłać na adres: cyfrowaprzeszlosc@uksw.edu.pl


Ws. informacji szczegółowych oraz organizacyjnych prosimy o kontakt na powyższy adres mailowy.


Termin nadsyłania zgłoszeń dla organizatorów / prowadzących warsztaty upływa 08 października 2010 r.


Termin nadsyłania zgłaszania uczestnictwa w planowanych warsztatach upływa 29 października 2010 r.


Przyjmowane zgłoszenia zostaną poddane ocenie merytorycznej przez Komitet Naukowy, a następnie zakwalifikowane wystąpienia zostaną włączone ostatecznie do programu konferencji.


Informujemy, że ilość miejsc w warsztatach będzie ograniczona. O uczestnictwie w poszczególnych warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.


Szczegóły organizacyjne dotyczące warsztatów będą podawane na bieżąco i aktualizowane.


Warsztaty:


Warsztaty szkoleniowe w formie wykładów i prezentacji
ESRI Polska
Prowadzący: mgr inż. Piotr Kaczmarek

1. Teledetekcja w archeologii
2. Rozwiązania ArcGIS w archeologii
3. Rozwiązania mobilne ESRI w archeologii


ZAKRES TEMATYCZNY


Wstępny termin warsztatów – 10 listopada 2010 r.
Udział bezpłatny.
Termin nadsyłania zgłoszeń – 29 listopad 2010 r.
Liczba miejsc ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia w formie mailowej (formularz zgłoszeniowy – warsztaty) przyjmowane na adres:
cyfrowaprzeszlosc@uksw.edu.pl

Prosimy o wpisanie tytułu warsztatu, w których deklarują Państwo udział.
Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów zostaną podane pod koniec października br.

 

Warsztaty szkoleniowe w formie wykładów i prezentacji
Scanning 3D oraz DIGITAL - CENTER
Prowadzący: mgr Gerard Wełniak, mgr Jacek Nowakowski

 

4. ZASTOSOWANIE 2D I 3D W ARCHEOLOGII ORAZ STANDARYZACJA DIGITALIZACJI DOKUMENTÓW
- digitalizacja dziedzictwa kulturowego, jak również archeologicznego jako proces skierowany w stronę tworzenia zasobów cyfrowych,
- praktyczne zastosowanie digitalizacji oraz zasobów cyfrowych w dziedzinie archeologii,
- standaryzacja i jej zastosowanie  w procesie digitalizacji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych na podstawie 17 lat pracy Digital Center,
- próby standaryzacji stosowania nowych technologii digitalizacji w pracach i badaniach archeologicznych,
 


 


Wstępny termin warsztatów – 10 listopada 2010 r.
Udział bezpłatny.
Termin nadsyłania zgłoszeń – 29 listopad 2010 r.
Liczba miejsc ograniczona – o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia w formie mailowej (formularz zgłoszeniowy – warsztaty) przyjmowane na adres:
cyfrowaprzeszlosc@uksw.edu.pl

Prosimy o wpisanie tytułu warsztatu, w których deklarują Państwo udział.
Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów zostaną podane pod koniec października br.

 


Formularz zgłoszeniowy:


1. Organizator warsztatów


WARSZTATY_formularz_zgłoszeniowy_organizator_doc


WARSZTATY_formularz_zgłoszeniowy_organizator_odt


WARSZTATY_formularz_zgłoszeniowy_organizator_pdf


 


2. Uczestnik warsztatów


WARSZTATY_formularz_zgłoszeniowy_UCZESTNIK_DOC


WARSZTATY_formularz_zgłoszeniowy_UCZESTNIK_ODT


WARSZTATY_formularz_zgłoszeniowy_UCZESTNIK_PDF