Patronat merytoryczny


Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych


Polskiej Akademii Nauk


Komisja Metod i Teorii Badań Archeologicznych


 Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich