OCHRONA ZABYTKÓW


OCHRONA ZABYTKÓW


„Ochrona Zabytków” to pismo o wieloletniej tradycji, ukazujące się od 1948 r. Jego wydawcą jest Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie. Ten ceniony w środowisku konserwatorów i zabytkoznawców kwartalnik stanowi forum szerokiej wymiany myśli, idei i doświadczeń, ukazuje problemy konserwatorskie, przedstawia aktualne zjawiska zachodzące w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami. „Ochrona Zabytków” figuruje w wykazie czasopism punktowanych w ramach oceny parametrycznej jednostek naukowych, dlatego też zamieszczane w piśmie artykuły liczą się w dorobku naukowym ich autorów. Na łamach „Ochrony Zabytków” prezentowane są m.in. omówienia konkretnych prac konserwatorskich, opracowania dotyczące ochrony krajobrazu kulturowego, rozważania teoretyczne na temat teorii konserwatorskich, analizy prawnych aspektów ochrony dziedzictwa kulturowego, informacje o środkach konserwatorskich i metodach konserwacji, relacje i referaty z konferencji, recenzje specjalistycznych wydawnictw itp. Wśród autorów publikowanych w „Ochronie Zabytków” materiałów znajdują się przedstawiciele świata nauki, zarówno wybitni specjaliści, znawcy problematyki ochrony i ratowania dziedzictwa kulturowego, jak i młodzi pracownicy naukowi – konserwatorzy, historycy sztuki, architekci, architekci krajobrazu, archeolodzy. Pismo adresowane jest przede wszystkim do osób zainteresowanych problematyką opieki i konserwacji zabytków, zarówno z racji wykonywanego zawodu, jak i osobistych pasji, a także do właścicieli obiektów zabytkowych, którzy starają się poszerzyć swoją wiedzę na temat zabytków, ich ochrony i sposobów przywrócenia do stanu dawnej świetności, jak również do szerokiego grona miłośników zabytków.