WIEDZA I EDUKACJA


WIEDZA I EDUKACJA


Zasadniczą misją portalu Wiedza i Edukacja jest zbudowanie platformy dla tworzenia i upowszechniania wiedzy przy użyciu różnych współczesnych technologii.


Najnowsze trendy w rozwoju technologii informatycznych i internetowych stwarzają olbrzymie możliwości nowego sposobu uprawiania działalności wiedzotwórczej i ich użycia w nauczaniu i uczeniu się, a uprawiającym naukę dają szanse wyjścia poza, siłą rzeczy hermetyczne, środowiska akademickie.

Portal Wiedza i Edukacja działa na zasadzie serwisu społecznościowego. Umożliwia współtworzenie wiedzy, dzielenie się nią i darmowe jej upowszechnianie, a także wymianę doświadczeń i nawiązywanie bezpośrednich kontaktów. To unikalne miejsce spotkań uczących się (uczniowie, studenci, kursanci), nauczających (nauczyciele, instruktorzy, trenerzy) i uczonych.