Organization committee

Małgorzata Napierkowska
(Centre for Information Technology, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)


Jan Nowacki
(Institute of Archaeology, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)


Rafał Zapłata
(Institute of Archaeology, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw)